Ur. w 1954 r. Członek ZPAF od roku 1990.

Jest autorem wystaw indywidualnych oraz brał udział w około stupięćdziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Austrii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Niemczech, Węgrzech, Litwie, Estonii, Słowacji, Włoszech, Hong Kongu, Singapurze.

Za swoje prace otrzymał m.in. Złoty Medal FIAP na Foto Expo 79 w Poznaniu oraz Grand Prix na XIV Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach.

Współorganizator wystaw zbiorowych m.in. "Foto-em", "Między Nami", "Inkluzje".

Od jesieni 2003r. prowadzi Galerię w Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

...Fotografie służą (jak wiadomo) do oglądania. Najbardziej pazernie oglądamy te zdjęcia, które pokazują coś co przeoczyliśmy (lub czego nie mieliśmy szansy zobaczyć, bo akurat byliśmy gdzie indziej). Ja najbardziej lubię oglądać pejzaże (?) Wojciecha, ponieważ traktuję te zdjęcia jako próbę sfotografowania n i c z e g o ( a więc czegoś, co szczególnie przeoczyliśmy i za czym szczególnie tęsknimy).

dr Rafał Drozdowski
z katalogu "W. Beszterda - Kilka zdjęć"

...Jeśli miałbym sytuować prace Wojtka w jakiejś ogólniejszej tradycji obrazowania, powiedziałbym, że mieszczą się one w tradycji tworzenia obrazów na potrzebę ciszy i skupienia. Dosłowność materii fotograficznej w niczym tu nie przeszkadza. Dzieje się wręcz coś odwrotnego - w przewrotny sposób wzmacnia ona kontemplacyjny charakter utwierdzając oglądającego w przekonaniu, że ich tajemnica nie tkwi w użytym tworzywie ale w samej sfotografowanej rzeczywistości...

dr Rafał Drozdowski
"Kilka zdjęć W. Beszterdy"
Kwartalnik "Fotografia" nr 6/2001